Fabric Options

TEXTILENE® Nano™ 95/97/99

TEXTILENE® nano™ 95

White
T18FVS025 x 126″ 

Bone
T18FVT057 x 126″ 

Sable
T18FVT056 x 126″

Stone Texture
T18FVT058 x 126″

Shadow Texture
T18FVT055 x 126″

Expresso Texture
Open Air 25 %
Roll Width 120”

Granite
T18FVT059 x 126″

Tobacco
T18FVT054 x 126″

Charcoal
T18FVT060 x 126″

Flat Black
T18FVS026 x 126″

TEXTILENE® nano™ 97

 Flat Black
T18F4S002 x 126″

Charcoal
T18F4T008 x 126″

 Espresso Texture
T18F4T006 x 126″

Tobacco
T18F4T007 x 126″

 Granite
T18F4T005 x 126″

TEXTILENE® nano™ 95

White
T18FVS025 x 126″ 

Bone
T18FVT057 x 126″ 

Sable
T18FVT056 x 126″

Stone Texture
T18FVT058 x 126″

Shadow Texture
T18FVT055 x 126″

Expresso Texture
Open Air 25 %
Roll Width 120”

Granite
T18FVT059 x 126″

Tobacco
T18FVT054 x 126″

Charcoal
T18FVT060 x 126″

Flat Black
T18FVS026 x 126″

TEXTILENE® nano™ 97

 Flat Black
T18F4S002 x 126″

Charcoal
T18F4T008 x 126″

 Espresso Texture
T18F4T006 x 126″

Tobacco
T18F4T007 x 126″

 Granite
T18F4T005 x 126″

TEXTILENE® nano™ 99

Black
T18F6S002 x 126″ 
46 x 24

Charcoal
T18F6T008 x 126″ 
36 x 39

Espresso Texture
T18F6T006 x 126″
46 x 24

Tobacco
T18F6T007 x 126″
46 x 24

Granite
T18F6T005 x 126″
36 x 40

Black
T18F6S002 x 126″ 
46 x 24

Charcoal
T18F6T008 x 126″ 
36 x 39

Espresso Texture
T18F6T006 x 126″
46 x 24

Tobacco
T18F6T007 x 126″
46 x 24

Granite
T18F6T005 x 126″
36 x 40